Проект

На 17.07.2020 г. ДИОН 2012 ЕООД сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.073-4574-C01 с предмет „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“.

Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19; постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Дата на стартиране:     17.07.2020 г.

Дата на приключване: 17.10.2020 г.

Обща стойност на проекта: 10 000 лв.

Финансиране БФП: 100%